Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, organizowanej przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniu 07.06.2019 roku w Bibliotece Głównej im. W.Grabskiego na SGGW w Warszawie.
Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zgodność polskiego modelu ustawowego fundacji ze wzorcem konstytucyjnym.
  2. Adekwatność regulacji prawnej odnośnie do funkcjonowania różnych typów fundacji.
  3. Wola fundatora jako determinanta i ogranicznik działań fundacji.
  4. Rola Skarbu Państwa i podmiotów publicznych w tworzeniu i funkcjonowaniu fundacji.
  5. Skuteczność i adekwatność środków nadzoru nad fundacjami.
  6. Objęcie kapitałów fundacji zakresem stosowania zasad traktatowych Unii Europejskiej.
  7. Polskie prawo fundacyjne w aspekcie prawno-porównawczym z wybranymi modelami z państw Europy Zachodniej.
  8. Nowy system finansowania działalności fundacji ze środków publicznych.
  9. Ekonomiczne zachęty i ryzyka związane z tworzeniem i funkcjonowaniem fundacji.

Podstawowym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania fundacji między praktykami i pracownikami naukowymi, w celu wyznaczenia schematu ich funkcjonowania w aspekcie prawnym oraz źródeł pozyskiwania finansowania do realizacji przyjętych zadań. Ważnym obszarem tematycznym jest także określenie roli fundatora oraz adekwatności regulacji prawnych odnośnie do funkcjonowania różnych typów fundacji. Opracowania nadesłane na Konferencję zostaną wydane przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie w formie monografii naukowej.
Państwa obecność na Konferencji będzie dla organizatorów dużym zaszczytem.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

Ulotka informacyjna